Trường THPT Hoàng Cầu
Trường THPT Hoàng Cầu
Ngày cập nhật: 27/9/2019
Trong tiết chào cờ đầu tuần- Thứ 2 ngày 23 tháng 9 năm 2019, trường THPT Hoàng Cầu đã phát động phong trào “ Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại diện cho Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương- Phó bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn nhà trường đã phát động toàn trường thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn văn bài phát biểu như sau:
“Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và Thời đại Hồ Chí Minh.
Trên con đường phát triển đi lên của đất nước, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06, ngày 7-11- 2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị 03, ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên mọi phương diện trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong 5 năm qua, Thầy và trò trường THPT Hoàng Cầu đã triển khai thực hiện tốt phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” và gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam... Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,... Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Xuất phát từ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, và tinh thần, trách nhiệm đối với đất nước, chúng ta hãy biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, hành động trong giảng dạy và học tập một cách thiết thực.
Thay mặt cho Chi bộ Đảng, BGH trường THPT Hoàng Cầu, tôi chính thức phát động phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm học 2019- 2020”.
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường, chúng ta hãy Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng mệnh lệnh từ trái tim của mỗi con người Việt Nam.

 

 

Tác giả: Phạm Thị Thanh Huyền
Nguồn tin: Ban truyền thông
LIÊN HỆ
Trường THPT Hoàng Cầu
Địa chỉ: Số 27 ngõ 44 Phố Nguyễn Phúc Lai - Phường Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 043.8511976 - Hotline: 0925729157
Website: http://thpthoangcau.edu.vn - Email: thpthoangcau@gmail.com
"Trường THPT Hoàng Cầu mang đến cho học sinh những trải nghiệm hội nhập với việc học tiếng anh và các vấn đề toàn cầu trong khi vẫn giữ gìn các giá trị việt nam bằng việc phát triển các kỹ năng cơ bản, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng trong cuộc sống".