Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Thìn 2022
Thứ năm, 23/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 144

Học sinh Hoàng Cầu cam kết và tuyên truyền người thân nói “ KHÔNG” với pháo, đón Tết văn minh, tuân thủ pháp luật 🙂.

Học sinh Hoàng Cầu cam kết và tuyên truyền người thân nói “ KHÔNG” với pháo, đón Tết văn minh, tuân thủ pháp luật...

Học sinh Hoàng Cầu cam kết và tuyên truyền người thân nói “ KHÔNG” với pháo, đón Tết văn minh, tuân thủ pháp luật 🙂.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Huyền
Nguồn tin: Quận đoàn đống đa

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152