Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Thìn 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 20/4/2019
Lượt đọc: 150

Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học

Số/Ký hiệu: 1441 /SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 19/4/2019
Ngày có hiệu lực: 19/4/2019
Người ký: Phó giám đốc - Phạm Xuân Tiến
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
File đính kèm:
File thứ 1: chi_thi_so_993ctbgddtsigned_204201916.pdf
File thứ 2: cv_chi_dao_ve_quy_tac_ux_va_dao_duc_nha_giao_204201916.doc
File thứ 3: tt_062019ttbgddt_qtuxsigned98e99fb8824b00d48d588c451b70d2ee_204201916.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152