Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Thìn 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 12/3/2019
Lượt đọc: 129

Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT

Số/Ký hiệu: Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/2/2018
Ngày có hiệu lực: 28/2/2018
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT
File đính kèm:
File thứ 1: datahcmeductttattachments20184052018tt-bgddtsdoiquychetuyensinh11-201416420189_123201913.doc
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152