Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Thìn 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 5/5/2020
Lượt đọc: 305

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số/Ký hiệu: 08/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 23/3/2020
Ngày có hiệu lực: 23/3/2020
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
File đính kèm:
File thứ 1: tt08_bgddtsigned_5520207.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105