Có 92 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

(Tải File đính kèm)

1277/BGD ĐT-QLCLVăn bản chung 02-04-2024
2 Quyết định về việc công bố công khai tình hình quản lý sử dụng tài sản công năm 2023 của trường THPT Hoàng Cầu

(Tải File đính kèm)

128/QÐ-THPTHCVăn bản chung 09-03-2024
3 Quyết định về việc công khai cam kết chất lượng giáo dục; thông tin về cơ sở vật chất; thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên năm học 2024-2025

(Tải File đính kèm)

124/QĐ-THPTHCVăn bản chung 05-03-2024
4 Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN, nguồn khác Quý IV - 2023

(Tải File đính kèm)

36/QÐ-THPT HCVăn bản chung 05-01-2024
5 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và nguồn khác 6 tháng cuối năm 2023 của trường THPT Hoàng Cầu

(Tải File đính kèm)

17/QÐ-THPT HCVăn bản chung 03-01-2024
6 Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN, nguồn khác Quý III - 2023

(Tải File đính kèm)

65/QÐ-THPT HCVăn bản chung 13-10-2023
7 Quyết định về việc công khai trong quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường trong thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học theo quy định tại Thông tư 11/2020/TT-BGD ĐT năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

600/QÐ-THPT HCVăn bản chung 17-09-2023
8 Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN, nguồn khác Quý II - 2023

(Tải File đính kèm)

448/QÐ-THPTHCVăn bản chung 26-07-2023
9 Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN, nguồn khác Quý I - 2023

(Tải File đính kèm)

233/QÐ-THPTHCVăn bản chung 18-04-2023
10 Quyết định về việc công khai cam kết chất lượng giáo dục; thông tin về cơ sở vật chất; thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

87/QĐ-THPTHCVăn bản chung 06-02-2023
11 THƯ MỜI Tham gia liên kết giảng dạy chương trình Tiếng Anh bổ trợ theo chuẩn đầu ra IELTS cho học sinh Trường THPT Hoàng Cầu năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản chung 25-02-2021
12 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020

(Tải File đính kèm)

2189/BGD&ĐT-QLCLVăn bản chung 19-06-2020
13 Danh mục mã Tỉnh, Huyện, xã và mã trường THPT - Thi TN THPT 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản chung 15-06-2020
14 Thông tư 15/2020/TT-BGD&ĐT - Ban hành Quy chế thi TN THPT

(Tải File đính kèm)

15/2020/TT-BGD&ĐTVăn bản chung 13-06-2020
15 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

09/2020/TT-BGDĐTVăn bản chung 16-05-2020
1234567
"Trường THPT Hoàng Cầu mang đến cho học sinh những trải nghiệm hội nhập với việc học tiếng anh và các vấn đề toàn cầu trong khi vẫn giữ gìn các giá trị việt nam bằng việc phát triển các kỹ năng cơ bản, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng trong cuộc sống".